Attention Göteborg

Om projektet, “Odla hela Livet”

July 23, 2021

Projektbeskrivning

Projektet vänder sig till äldre personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som är bosatta i Göteborgstrakten och som gått i pension och är intresserade av att lära sig hur man kan odla året runt hemma, på sin balkong eller i sin trädgård.

Ambitionen är att efter ett aktivt yrkesliv erbjuda målgruppen meningsfulla aktiviteter i syfte att stärka gruppens psykiska hälsa med hjälp av gemensamma odlingsaktiviteter och naturpromenader. Ett pedagogiskt studiecirkel- och handledningsmaterial med konkreta tips och råd ska produceras under projekttiden.

De medverkande kommer också att få ökade kunskaper i hållbarhet och om Agenda 2030. De ur målgruppen som vill och är intresserade av odling kommer att erbjudas utbildning till cirkelledare och handledare. Efter projekttiden kommer de som vill att kunna arbeta med information och uppsökande verksamhet för att sprida projektets ideér.

Projektledare, Egil Aasgaard, 031-131900

kontakt@attentiongbg.se

Podbean App

Play this podcast on Podbean App